องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ โชคเฉลิม ผู้ใหญ่บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับนางกกงา วัชรคุปต์ บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25