องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนวน 22 ราย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวอีกจำนวน 14 วัน จำนวน 2 ราย


19 ก.ค.2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนวน 22 ราย (เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง,สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน,ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวอีกจำนวน 14 วัน จำนวน 2 ราย

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25