องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ม.1/ม.10/ม.7


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลยุทย์ “เคาะประตูบ้าน” เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หมู่ 1,10 บ้านขวาน้อย และลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในการจัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่บ้านโนนแดง ให้ครอบคลุม 100%

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25