องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประเมินให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองฉิม


วันที่ 26 เมษายน 2565 อบต.บุ่งคล้า, รพ.สต.บุ่งคล้า พร้อมด้วย พมจ.ชัยภูมิ ร่วมประเมินให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองฉิม

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25