องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดย นายก อบต. นาย​วสันต์​ กล้าแท้ คณะบริหาร สมาชิกสภา​อบต.บุ่งคล้า ปลัด พนักงานส่วนตำบล และสมาชิก อถล. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2565

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25