องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ม.3/ม.8


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลยุทย์ “เคาะประตูบ้าน” เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามครัวเรือนในการจัดทำถังขยะเปียก และมอบป้ายสัญลักษณ์ “บ้านนี้เข้าร่วม โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้า และหมู่ 8 บ้านโนนหัวนา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25