องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดกิจกรรมโครงการภาพกิจกรรมสร้างงาน  สร้างอาชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและกลุ่มสตรี  ประจำปี  2566  ขึ้น  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและกลุ่มสตรี  สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  ไม่เป็นภาระทางสังคม  รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าให้กับตนเองทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  โดยได้ดำเนินโครงการในวันที่  8  สิงหาคม  2566  (หลักสูตรการทำหมวกจากผ้าขาวม้าและหลักสูตรการหยอดทองผ้าถุง)

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25