องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการเปิด“โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่นตำบลบุ่งคล้า”ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนส่งเสริมให้ชุมชน มีตลาดที่สะอาด ปลอดภัย น่าซื้อ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยเปิดงานโครงการ ในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๖  ณ บริเวณ วัดตาลเดี่ยว บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และจะดำเนินการในในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  ต่อไป

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25