องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดย นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25