องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรมธนาคารขยะ ม.7


วันที่ 21 มีนาคม 2566 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ กองทุนธนาคารขยะบ้านโนนแดง และ สมาชิก อถล. หมู่ที่ 7 ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง/ลดปริมาณขยะในชุมชน

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25