องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย


วันที่ 24 มีนาคม 2566 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.บุ่งคล้า และสมาชิก อถล.ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า และเก็บขยะ 2 ข้างทาง บริเวณหน้า อบต.บุ่งคล้า ถึงศาลตาปู่บ้านหนองฉิม

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25