องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพประชุมกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือนมีนาคม 2557


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ประธานกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งคล้าร่วมประชุมกับคระกรรมการทั้ง  12  หมู่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เมื่อวันที่ 25  มีนาคม   2557 ที่ผ่านมา
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25