องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558     ที่ผ่านมาท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ทำพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือซ่อมแซมก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส  จำนวน  2  หลังๆละ  20,000 บาท  จากสำนักงานกาดชาดจังหวัดชัยภูมิผ่านทางอำเภอเมืองชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบุ่งคล้า  จำนวน  2  หลัง  ดังนี้ ( 1.)  บ้านนายสมเกียรติ   แซ่เลี้ยว   ไม่มีบ้านเลขที่  หมู่ที่  11 ( 2.)  บ้านนายมานพ   เงินประมวล   บ้านเลขที่  416  หมู่ที่  12 

 

 

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25