องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งล้า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ พื้นที่ตำบลบุ่งคล้า เพื่อให้แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ปราศจากวัชพืชและผักตบชวา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25