องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2563 ]15
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 12 พ.ย. 2563 ]7
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 29 ก.ค. 2563 ]17
4 อำนาจหน้าที่ [ 23 มิ.ย. 2563 ]575
5 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]3
6 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]6
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]2
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 15 ม.ค. 2563 ]1
9 การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 ม.ค. 2563 ]0
10 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 10 ต.ค. 2562 ]11
11 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2562 ]1
12 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ [ 28 ก.ย. 2561 ]4
13 ช่องทางการติดต่อการร้องเรียน/ร้องทุกข์/เหตุด่วน/เหตุร้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 10 ต.ค. 2559 ]14
14 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 27 พ.ค. 2559 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]14
16 ประชาสัมพันธ์งานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]15
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสมัยสามัญครั้งที่ 3 [ 6 ส.ค. 2557 ]13
18 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 พ.ย. 2556 ]15
19 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 30 ม.ค. 2556 ]13
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ [ 11 ธ.ค. 2555 ]18
 
หน้า 1|2