องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ [ 29 ม.ค. 2564 ]81
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2563 ]60
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2563 ]71
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2559 ]331
5 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]340
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-63 [ 27 มิ.ย. 2559 ]353
7 ขอเชิยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]308
8 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 27 พ.ค. 2559 ]301
9 ขอเชิยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]328
10 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 22 ธ.ค. 2558 ]296
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]305
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 23 มี.ค. 2558 ]341
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2558 ]321
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่อง เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2558 ]324
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าสมัยสามัญครั้งที่ 3 [ 6 ส.ค. 2557 ]297
16 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 พ.ย. 2556 ]292
17 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 30 ม.ค. 2556 ]327
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ [ 11 ธ.ค. 2555 ]271
19 ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำปะทาว(ธรรมยาตราลำปะทาว) [ 20 พ.ย. 2555 ]293
20 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2555 [ 6 มิ.ย. 2555 ]299
 
หน้า 1|2