องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]13
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]8
5 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]25
6 ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]32
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 9 มิ.ย. 2564 ]25
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]26
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 9 มิ.ย. 2564 ]27
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]10
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]21
12 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2564 ]26
13 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]31
14 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 มี.ค. 2564 ]26
15 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 มี.ค. 2564 ]22
16 ขอนุมัติเปิดประชุม สมันวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]22
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]26
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]25
19 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สตง.รับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ [ 29 ม.ค. 2564 ]69
20 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11