องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 15]
 
  จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 18]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจัดหาอาหารให้กับประชา...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 12]
 
  มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้า...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 13]
 
  มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจ ผู้ที่ไ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 14]
 
  มอบถุงยังชีพและเงินสำหรับดำรงชีพให้การช่วยเหลือผู้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 18]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้า ทีมงา...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการ พช ชัยภูมิปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 22]
 
  เดินรณรงค์กิจกรรมการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโรคโควิด-...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 16]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 26]
 
  อบต.บุ่งคล้าร่วมกับ รพ.สต บุ่งคล้า ออกตรวจเยี่ยมให...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 13]
 
  อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า อสม.ตำบลบุ่งคล...[วันที่ 2021-01-21][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 60]
 
   ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมหสวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภู...[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 52]
 
  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพการมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แล...[วันที่ 2020-10-09][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริ...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 20]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผุ้พิการ และ...[วันที่ 2020-08-11][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โ...[วันที่ 2020-08-04][ผู้อ่าน 24]
 
  ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-29][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11