องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...
      

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ...

  จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม
      

วันที่ 16 ก.ค.2564 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลบุ่...

  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจัดหาอาหารให้กับประชา...
      

วันที่ 15 ก.ค.2564 อบต.บุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ที่ต้องก... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552