องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 
 


  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้าน...
      

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้านสั...

  ประชาคมเพื่อจัดตั้งที่สำหรับพักสังเกตอาการ บ้านกุก...
      

อบต.บุ่งคล้า รพ.สต.ตำบลบุ่งคล้า ออกประชาคม เพื่อใช้ในโรงเรียนบ้านกุดโง้ง หมู่ 4 เพื่อใช้เป็น...

  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...
      

วันที่ 25 ก.ค.2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัด อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับรพ.สต.บุ่งคล้า และ... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552