องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2556 

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ