องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพกกิจกรรมโครงการอบตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดกิจกรรมโครงการอบตเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ  2556  ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  โดยจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการถึงในพื้นที่  งานทีให้บริการประกอบไปด้วย  รับชำระภาษี  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ตรวจสุขภาพ  ให้ความรู้ด้านการเกษตรและด้านสาธารณสุข  บริการตัดผมฟรี  นวดแผนไทย  เป็นต้น  โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่  23-30  เมษายน  2556  ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22