องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ.  2556  เพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อสังคมโดยส่วนร่วม เป็นผู้ซึ่งประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างอันดีต่อสังคมและเยาวชนมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของผู้สูงอายุ   โดยภายในงานมีกิจกรรมการพหญาชองผู้สูงอายุ  กีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุและกิจกรรมการแสดงการรำวงของแต่ละหมู่บ้านเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22