องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ประจำปี 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22