องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดโครงศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ณ  สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2556  ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22