องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดโครงศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ณ  สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ 2556  ที่ผ่านมา
2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15