องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ม.2/ม.9


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 อบต.บุ่งคล้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านสัมพันธ์ และบ้านหนองฉิม หมู่ 2

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25