องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

 

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09