องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดบ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09