องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ❌🦟 และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า ชมรม อสม.ตำบลบุ่งคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และโรงเรียนบ้านขวาน้อย จัดกิจกรรม 🦟Kick off...15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ❌🦟 และรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25