องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25