องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


อบต.บุ่งคล้า มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนายวสันต์ กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25