องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายวสันต์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

 

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09