องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองโง้ง บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5 และบ้านหัวนา หมู่ 6


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.บุ่งคล้า ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์การจากการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองโง้ง บ้านสัมพันธ์ หมู่ 5 และบ้านหัวนา หมู่ 6

 

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19