องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย


วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19