องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้นำชุมชน และ อสม. เป็นตัวแทนส่งมอบ


วันที่ 11,12 พฤษภาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้นำชุมชน และ อสม. เป็นตัวแทนส่งมอบ

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09