องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.บุ่งคล้า จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 และหนองโง้ง หมู่ที่5,6

 

2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-19