องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวสันต์  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ร่วมกันประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อหารือข้อดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานจากแต่ละแผนงาน ในการนี้ได้มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25