องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)ตำบลบุ่งคล้า นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมประชุมหารือหาแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน





2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25