องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ


วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานราชการ และหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25