องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ


วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานราชการ และหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22