องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22