องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2564


วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแล้วแมวในพื้นที่่ตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22