องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


(ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อบต.บุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19


18 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อบต.บุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22