องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ธกส.สาขาเมืองพญาแล จัดทำบัตร ATM และเปิดบัญชีเงินฝาก นอกสถานที่


19 พฤษภาคม 2564 อบตบุ่งคล้า ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)สาขาเมืองพญาเเล อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดทำบัตร ATM และเปิดบัญชีเงินฝาก นอกสถานที่ เพื่อรองรับการโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ เข้าบัญชีของผู้สูงอายุและผู้พิการ ต่อไป

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25