องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


14 มิถุนายน 2564 นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางคำปุ่น หวดสันเทียะ หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25