องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า นำโดย นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อบต.บุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า





2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25