องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ


22 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)ตำบลบุ่งคล้า โดยมีนายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นตัวแทนรับมอบ

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25