องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รับมอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค และเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับใช้ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine) จาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25