องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รับมอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค และเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับใช้ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine) จาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15