องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง , ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


วันที่ 9 กันยายน 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง , ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 20 ครัวเรือน

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15