องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภา และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15