องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า โดยมอบหมายให้ผู้นำเป็นผู้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15