องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า โดยมอบหมายให้ผู้นำเป็นผู้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25