องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อร่างพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2554
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25