องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว


วันที่ 1 สิงหาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว พร้อมมอบหน้ากากอนามัย,สเปร์แอลกอฮอล์ ,อาหารและถุงยังชีพ เพื่อให้สำหรับการกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15