องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine )


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า ร่วมกับ รพ.สต.บุ่งคล้า ,อสม.ตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Local Quarantine ) เพื่อรองรับผู้ที่กักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15